บริการทันตกรรมของเรา

การรักษาทางทันตกรรม

ที่คลินิกทันตกรรม A.B. dental studio เราให้บริการการรักษาทางทันตกรรมและบริการทางทันตกรรมอย่างครบวงจรดังต่อไปนี้

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียมสำหรับ
ผู้ที่สูญเสียฟันซี่เดียว

เนื่องจากโรคเหงือกการผุหรืออุบัติเหตุหลายคนสูญเสียฟันเพียงซี่เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียมสำหรับ
ผู้ที่สูญเสียฟันหลายซี่

เป็นการรักษาโดยใช้รากฟันเทียมมาทดแทน ในกรณีที่มีฟันธรรมชาติหายไปมากกว่า 1 ซี่

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียมสำหรับ
ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก

การทำรากเทียมแบบ All-on-4 และ All-on –6 เป็นการรักษาโดยใช้รากเทียมทดแทนฟันที่หายไปหลายๆ ซี่

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม ถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

วีเนียร์ทันตกรรม

การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุที่มีความบาง ตกแต่งฟันด้วยการกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อย และนำวัสดุลักษณะคล้ายเคลือบฟันธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

ครอบฟันและสะพานฟัน

เป็นการรักษาและปกป้องฟันโดยการครอบหรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เช่น ฟันที่รักษารากฟันไว้ ฟันผุ แตก หัก บิ่น ไม่สมบูรณ์ เนื้อฟันธรรมชาติเหลืออยู่น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การฟอกสีฟัน

รอยยิ้มเป็นสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นเมื่อคุณพบใครบางคนและมันสามารถสร้างความแตกต่างในการทิ้งความประทับใจในเชิงบวกและเป็นมืออาชีพไว้เบื้องหลัง!

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การอุดฟันสีเหมือนฟัน

การยึดติดทางทันตกรรมเป็นขั้นตอนที่ช่วยทำให้รอยยิ้มสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยใช้เรซินคอมโพสิตที่มีสีเดียวกับฟัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม ถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รักษารากฟัน

การกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อและอักเสบ หรือเนื้อเยื่อฟันที่ตายแล้วออก โดยใช้เครื่องขยายคลองรากฟันให้กว้างและสะอาดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การถอนฟัน

การถอนฟัน ถือเป็นหนึ่งในการรักษาสุขภาพช่องปากไว้ค่ะ และแน่นอนว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด แต่เราก็ต้องยอมรับการสูญเสียฟันของเราไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การถอนฟันคุด

การเอาฟันกรามซี่ที่ 3 ซึ่งเป็นซี่สุดท้าย ในขากรรไกรที่ไม่สามารถ โผล่ขึ้นมาในช่องปากได้ออก โดยฟันซี่ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

โรคปริทันต์อักเสบ

โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การจัดฟัน

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน ฟันเก ฟันสบไม่พอดี กัดฟันไม่ได้ ยิ้มไม่มั่นใจ การปรับการเรียงตัวของฟันและขากรรไกร

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การจัดฟันแบบใส

เป็นการจัดฟันที่แทบจะไม่สามารถมองเห็นและถูกสุขอนามัยด้านทันตกรรม ซึ่งใช้นวัตกรรมเพื่อจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การจัดฟันแบบเร็ว

การออกแบบการจัดฟันแบบเร็ว Fastbraces จะมีการดีไซน์ของอุปกรณ์ที่แตกต่างจากการจัดฟันแบบทั่วไปตรงที่การดีไซน์ของ Bracket เป็นลักษณะสามเหลี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การตรวจสุขภาพช่องปากทั่วไป

คนไข้ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง ที่คลินิกทันตกรรมเอบีเดนทอล เราให้คำปรึกษาและแผนการรักษาฟรี โดยทันตแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือกและปริทันต์

คราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับโปรตีนหรือเศษอาหารและเกิดจากการสะสมของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากจนกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การอุดฟัน

การรักษาฟันที่ผุ สึกกร่อน หรือหัก โดยใช้วัสดุอุดรูหรือ โพรงที่เกิดจากฟันผุเพื่อทดแทนและปิดช่องทางไม่ให้แบคทีเรียหรือเศษอาหารตกเข้าไปจนเกิดความเสียหายแก่เนื้อฟัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

ขูดหินปูน และ ขัดฟัน

กระดูกขากรรไกรและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับเหงือกควรจะเป็นฐานที่ดีแก่ฟันของคุณ และควรอยู่ติดกันในลักษณะที่คล้ายกับเสื้อคอเต่า หากว่าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับเหงือกแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

เคลือบฟลูออไรด์

การรักษาด้วยฟลูออไรด์มักใช้เป็นทันตกรรมป้องกันเพื่อหยุดฟันผุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การรักษากลิ่นปาก

กลิ่นปากเรื้อรังหรือที่เรียกว่ากลิ่นปากมักเป็นข้อบ่งชี้ถึงสุขอนามัยในช่องปากหรือปากแห้ง โรคกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหาร โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ และโรคอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

การเคลือบหลุมร่องฟัน

การเคลือบหลุมร่องฟัน คือการใช้วัสดุสีคล้ายฟันหรือสีใส มาเคลือบปิดซี่ฟันที่มีร่องลึกซึ่งมักเป็นฟันกราม เพื่อป้องกันไม่ให้เศษอาหารเข้าไปติดในซอกลึกดังกล่าวนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

เครื่องสแกน Cerec CAD/CAM

นวัตกรรมล่าสุดที่ทันตแพทย์ใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเซรามิก เพื่อบูรณะฟันจนเสร็จภายในการนัดหมายเพียงครั้งเดียว โดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องสแกนดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

ฟันปลอม

ฟันปลอมคือฟันสังเคราะห์ที่มาทดแทนฟันจริงที่สูญเสียไป ทั้งจากอายุขัยของฟันที่หมดลงในบางรายของผู้ป่วย หรือจากอุบัติเหตุที่จำต้องสูญเสียฟันแท้ไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

รากฟันเทียม

ถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งช่วยชะลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับรากฟันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening

ครอบฟันและสะพานฟัน

เป็นการรักษาและปกป้องฟันโดยการครอบหรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เช่น ฟันที่รักษารากฟันไว้ ฟันผุ แตก หัก บิ่น ไม่สมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม