คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

ทันตกรรมเฉพาะทาง

เรามีความเชี่ยวชาญระดับสูงในบริการทันตกรรมที่แตกต่างกันผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่หลากหลาย

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

การักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันดิจิตอล

เรานําเสนอการรักษาที่ครอบคลุมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในห้องปฏิบัติการล้ําสมัยที่อบอุ่นและเป็นมิตร

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

คลินิกทันตกรรมที่ได้รับรางวัล

เราได้รับรางวัลเป็นผู้ให้บริการทันตกรรมที่ดีที่สุดสําหรับ Dental Departure ทางเลือกของคนทั่วโลกสําหรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและทันตแพทย์จัดฟันชั้นนํา

บริการของเรา

การรักษาทางทันตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปาก

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

การตรวจสุขภาพฟันทั่วไป

คนไข้ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
ที่คลินิกทันตกรรมเอบีเดนทอล

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

การรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม ถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

เครื่องสแกน Cerec CAD/CAM

นวัตกรรมล่าสุดที่ทันตแพทย์ใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเซรามิก เพื่อบูรณะฟันจนเสร็จภายในการนัดหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

การจัดฟัน

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันซ้อน ฟันเก ฟันสบไม่พอดี กัดฟันไม่ได้ ยิ้มไม่มั่นใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

วีเนียร์ทันตกรรม

การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุที่มีความบาง ตกแต่งฟันด้วยการกรอเอาผิวฟันออกเล็กน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

การฟอกสีฟัน

รอยยิ้มเป็นสิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็น และมันสามารถสร้างความแตกต่างในการทิ้งความประทับใจในเชิงบวก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาของผู้ป่วย

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
รากฟันเทียม

เป็นอุปกรณ์ติดตั้งผ่าตัดที่วางอยู่ในกระดูกขากรรไกรและได้รับอนุญาตให้หลอมรวมกับกระดูกในช่วงสองสามเดือน. รากฟันเทียมทําหน้าที่แทนรากฟันที่หายไปเนื่องจากโรคปริทันต์การบาดเจ็บหรือเหตุผลอื่น ๆ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
ครอบฟันและสะพาน

เป็นประเภทของการฟื้นฟูฟันที่ใช้ในการแก้ไขฟันที่หัก, อ่อนแอลงจากการผุ, หรือมีไส้ขนาดใหญ่มาก. เม็ดมะยมพอดีกับส่วนที่เหลือของฟันที่เตรียมไว้ทําให้แข็งแรงและให้รูปร่างของฟันธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสีฟันทําให้การฟื้นฟูดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับฟันที่เหลือของคุณ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
ฟันปลอม

ฟันปลอมที่ถอดออกได้สามารถแทนที่ฟันที่หายไปและเนื้อเยื่อรองรับได้ มีฟันปลอมที่สมบูรณ์และบางส่วน เมื่อฟันทั้งหมดหายไปจะใช้ฟันปลอมที่สมบูรณ์ เมื่อฟันธรรมชาติบางส่วนยังคงมีอยู่ฟันปลอมบางส่วนจะถูกใช้

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
วีเนียร์ทันตกรรม

เป็นชั้นของวัสดุที่วางอยู่เหนือฟันวีเนียร์ยังปรับปรุงความสวยงามของรอยยิ้มหรือและปกป้องพื้นผิวของฟันจากความเสียหาย หลายคนมีฟันซี่เล็ก ๆ ส่งผลให้ช่องว่างที่ทันตกรรมจัดฟันอาจไม่สามารถปิดได้ง่าย

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
การฟอกสีฟัน

เป็นระบบฟอกสีฟันเพียงระบบเดียวที่ใช้ ACP (แคลเซียมฟอสเฟตอสัณฐาน) เพื่อมอบประสบการณ์ที่อ่อนโยนและผลลัพธ์ที่ขาวขึ้นที่ผู้ป่วยต้องการรวมถึงประสิทธิภาพที่เราให้ความสําคัญ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
การทําความสะอาดฟัน

สุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยทั่วไปของคุณได้รับผลกระทบจากการทําความสะอาดฟันหรือการป้องกันโรคอย่างมืออาชีพ การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่บ้านทุกวันจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์บนพื้นผิวในขณะที่การทําความสะอาดฟันที่สํานักงานทันตแพทย์จะขจัดแคลคูลัส (เคลือบฟัน) ที่เหนียวเหนอะหนะซึ่งยากต่อการขจัดออกด้วยการแปรงฟันเป็นประจํา

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
ครอบฟันและสะพาน

เป็นประเภทของการฟื้นฟูฟันที่ใช้ในการแก้ไขฟันที่หัก, อ่อนแอลงจากการผุ, หรือมีไส้ขนาดใหญ่มาก. เม็ดมะยมพอดีกับส่วนที่เหลือของฟันที่เตรียมไว้ทําให้แข็งแรงและให้รูปร่างของฟันธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสีฟันทําให้การฟื้นฟูดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับฟันที่เหลือของคุณ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
การรักษารากฟัน

การรักษารากฟันหรือเอ็นโดดอนต์ช่วยให้คุณรักษารอยยิ้มตามธรรมชาติของคุณ, กินอาหารที่คุณชื่นชอบต่อไปและ จํากัด ความจําเป็นในการทํางานทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง. ด้วยการดูแลที่เหมาะสมฟันส่วนใหญ่ที่มีการรักษาคลองรากฟันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
การอุดฟัน

การอุดฟันสามารถช่วยซ่อมแซมฟันที่เสียหาย แตกหัก และผุได้ จึงมั่นใจได้ว่าฟันจะอยู่ได้นานขึ้น เช่นเดียวกับชื่อที่แนะนํามันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นในฟันของคุณ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
วีเนียร์ทันตกรรม

เป็นชั้นของวัสดุที่วางอยู่เหนือฟันวีเนียร์ยังปรับปรุงความสวยงามของรอยยิ้มหรือและปกป้องพื้นผิวของฟันจากความเสียหาย หลายคนมีฟันซี่เล็ก ๆ ส่งผลให้ช่องว่างที่ทันตกรรมจัดฟันอาจไม่สามารถปิดได้ง่าย

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
การจัดฟันแบบใส

อุปกรณ์จัดฟันโปร่งใสจากการจัดฟันแบบใสสามารถถอดออกได้ พวกเขาเป็นทางเลือกที่รอบคอบสําหรับเครื่องใช้เครื่องมือจัดฟันคงที่ ถาดจะถูกถอดออกเพื่อความสะดวกสบายใช้งานง่ายและบํารุงรักษาขณะรับประทานอาหารและแปรงฟัน

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม
ฟาสต์เบรซ®

เพื่อยืดฟันให้ตรงด้วยวิธีที่ต่างออกไป Fastbraces® จึงถูกสร้างขึ้น Fastbraces® เป็นระบบการปฏิวัติของเครื่องมือจัดฟันที่รวดเร็วปลอดภัยเรียบง่ายและราคาไม่แพงซึ่งกําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมการจัดฟัน สําหรับเกือบทุกกรณีมันเป็นระบบเต็มรูปแบบที่ไม่สกัดที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ป่วย

ติดต่อ

เราเข้าใจดีว่าการเลือกทันตกรรมแบบใหม่เป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากและเรามั่นใจว่าเราจะเกินความคาดหวังของคุณและให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

เอบี เดนทัล สตูดิโอ คลินิก ภูเก็ต

A.B. Dental Care Clinic เป็นคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เป็นมืออาชีพและราคาไม่แพงซึ่งให้บริการทันตกรรมที่หลากหลายโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมกับความรู้และประสบการณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรอยยิ้มที่มีความสุขและมีสุขภาพดีให้กับผู้ป่วยของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม

นวัตกรรมใหม่ สิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีล่าสุด

เรานําเสนอการรักษาที่ครอบคลุมแบบองค์รวมเครื่องสําอางและทั่วไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในการปฏิบัติที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นผ่อนคลายและเป็นมิตร การรักษาทั้งหมดมีให้ในมาตรฐานที่สูงเป็นพิเศษด้วยโปรโตคอลการฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าที่มีความสุขของเรา

เรียกดูอย่างละเอียดและฟังภาพถ่ายผู้ป่วยจริงของผู้ป่วยที่เคยเยี่ยมชมคลินิกของเราเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม

เรื่องราวของลูกค้า

เรื่องราวความสำเร็จ

รีวิวเพิ่มเติม

บทความ

บทความล่าสุด

เรามีบริการครบครัน แก้ปัญหาได้ตรงจุด งบไม่บานปลาย - AB Dental Clinic
วันที่โพส: 09 Jan 2024
เรามีบริการครบครัน แก้ปัญหาได้ตรงจุด งบไม่บานปลาย - AB Dental Clinic

  อวดรอยยิ้มได้อย่างสดใส ช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้องโดน พร้อมข้อสงสัย ทำไม ? ...

อ่านเพิ่ม...
ปัจจัยที่ทำให้มีกลิ่นปากและส่งผลให้ฟันผุ - AB Dental Clinic Phuket
วันที่โพส: 24 Dec 2023
ปัจจัยที่ทำให้มีกลิ่นปากและส่งผลให้ฟันผุ - AB Dental Clinic Phuket

  👩‍⚕ ฟังคุณหมอทางนี้ด่วน !! มีกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก อีกต่อไป ...

อ่านเพิ่ม...
ไขความลับ ! ถ้าทำวีเนียร์ดีจริงไหม ?? สวยให้สุด ขาวขึ้น เรียงสวย ยิ้มสวย หยุดที่วีเนียร์ AB DENTAL CLINIC พร้อมออกแบบรอยยิ้มให้กับคุณ
วันที่โพส: 24 Nov 2023
ไขความลับ ! ถ้าทำวีเนียร์ดีจริงไหม ?? สวยให้สุด ขาวขึ้น เรียงสวย ยิ้มสวย หยุดที่วีเนียร์ AB DENTAL CLINIC พร้อมออกแบบรอยยิ้มให้กับคุณ

  ⁉️ ไขความลับ ! ถ้าทำวีเนียร์ดีจริงไหม ?? สวยให้สุด ขาวขึ้น เรียงสวย ...

อ่านเพิ่ม...

ใบรับรองของเรา