รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม ถือได้ว่าเป็นการใส่ฟันเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งช่วยชะลอหรือลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับรากฟันได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ลดความยุ่งยาก ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาลงอย่างมาก ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด รวมถึงรากฟันเทียมก็มีส่วนช่วยให้ฟันเทียมชนิดถอดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่ารากฟันเทียมมีส่วนช่วยในการทำฟันเทียมเกือบทุกกรณี

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, Dental Sealant คือ, ใส่รากฟันเทียมราคาเท่าไร, รากฟันเทียมราคาถูก, รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดี, Dental Implant คือ
การฝังรากฟันเทียมในปัจจุบันมีหลายแบบด้วยกัน

Implant Body or Fixture (ตัวรากฟัน หรือ ส่วนรากเทียมที่ฝังลงไปในกระดูก)
คือ ส่วนของรากเทียมที่มีลักษณะคล้ายสกรู หรือ นอต ที่ฝังจมลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อให้มีการยึดติดกับกระดูกขากรรไกรทำหน้าที่เหมือนรากฟัน

Implant Abutment (แกนรองรับฟันปลอม)
คือ ส่วนยึดต่อระหว่าง Implant Body และส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ทำจากไททาเนียม หรือ เซรามิค ทำหน้าที่แทนส่วนของตัวฟัน

Crown (ตัวครอบฟัน หรือฟันปลอม) เป็นส่วนทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic component)
คือ ส่วนของฟันเทียม เช่น ครอบ สะพานฟัน ฟันเทียมถอดได้ที่ยึดกับ Implant Abutment ซึ่งจะใช้กาวทางทันตกรรมยึดหรือสกรู

การฝังรากฟันเทียมในปัจจุบันมีหลายแบบด้วยกัน
 • การฝังรากฟันเทียมแบบที่นิยมใช้โดยทั่วไป โดยปกติผู้ป่วยที่ฝังรากฟันเทียมโดยวิธีนี่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2-6 เดือน
 • การฝังรากฟันเทียมแบบทันที เป็นวิธีการที่สามารถฝังรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
 • การฝังรากฟันเทียมพร้อมครอบฟันทันที เป็นการฝังรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟันปลอมหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรทันทีภายหลังได้รับการฝังรากฟันเทียม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • Prevents bone loss and surrounding teeth from drifting into empty space of the missing tooth
ข้อดีของรากฟันเทียม
 • ผู้ป่วยไม่ต้องกรอแต่งฟันซี่ข้างเคียง
 • ป้องกันการสูญเสียฟันและกระดูกข้างเคียง
 • สามารถใช้ฟันบดเคี้ยวได้ดี ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้สุขภาพดีไปด้วย
 • ดูเป็นธรรมชาติและการใช้งานมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
 • เมื่อร่วมกับฟันเทียมแบบถอดได้ จะหมดปัญหาฟันเทียมขยับระหว่างพูดคุย หรือรับประทานอาหาร
 • ช่วยการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ความรู้สึกสบาย มีความแน่นกระชับมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้ไม่มีปัญหากับการออกเสียงเวลาพูด เมื่อเทียบกับการใส่ฟันเทียมชนิดอื่น ๆ
 • เพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • มีความคงทนและถาวร และมีระยะเวลาในการใช้งานได้ยาวนานหลายปีหรือตลอดไป หากได้รับการดูแลรักษาทำความสะอาดที่ดี
การเตรียมตัวเข้ารับการทำรากฟันเทียม

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยรากฟันเทียมทุกราย จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย และ ประเมินอย่างละเอียดโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม เพื่อความเหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งต้องเป็นทันตแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญ เพื่อที่จะสามารถเลือกรากเทียมที่เหมาะสมกับคนไข้ให้มากที่สุด และมีความเข้าใจเรื่องการบดเคี้ยว รวมถึงขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยารักษาโรคอื่น ๆ อยู่ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ และสิ่งที่สำคัญผู้ป่วยควรดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดีก่อนเข้ารับการรักษาทำรากฟันเทียมด้วย ที่ AB Dental Studio ทันตแพทย์จะทำการถ่ายเอ็กซเรย์สามมิติ (CT SCAN) บริเวณที่จะฝังรากเทียมก่อนทุกครั้ง เพื่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่แม่นยำ คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ปลอดภัยมากที่สุด

อายุการใช้งาน และการดูแลรักษารากฟันเทียม

รากฟันเทียม ทำมาจากไททาเนียมซึ่งมีความคงทนมาก อายุการใช้งานจะอยู่ที่การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย รากฟันเทียมไม่ผุแต่เกิดโรคเหงือกอักเสบได้หากดูแลได้ไม่ดี การดูแลรักษาก็เหมือนการดูแลรักษาฟันธรรมชาติ คือ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ หากทำทุกอย่างได้ดีรากฟันเทียมก็จะอยู่ได้ไปตลอด

หลังรับการฝังรากเทียมมีอาการเจ็บหรือไม่

โดยปกติการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมจะต้องฉีดยาชาร่วมด้วย ดังนั้นคนไข้จะไม่มีอาการปวดในระหว่างการรักษา แต่หลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์คนไข้จะรู้สึกไม่สบายคล้ายกับการถอนฟันในภายหลัง โดยทั่วไปอาการปวดนี้ระงับได้ด้วยยาแก้ปวดเช่น Ibuprofen 400 mg. หรือ Acetaminophen (Tylenol)

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, Dental Sealant คือ, ใส่รากฟันเทียมราคาเท่าไร, รากฟันเทียมราคาถูก, รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดี, Dental Implant คือ
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, Dental Sealant คือ, ใส่รากฟันเทียมราคาเท่าไร, รากฟันเทียมราคาถูก, รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดี, Dental Implant คือ
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, Dental Sealant คือ, ใส่รากฟันเทียมราคาเท่าไร, รากฟันเทียมราคาถูก, รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดี, Dental Implant คือ
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, Dental Sealant คือ, ใส่รากฟันเทียมราคาเท่าไร, รากฟันเทียมราคาถูก, รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดี, Dental Implant คือ