ค่ารักษาทางทันตกรรม

ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามสภาพฟันจริงและจะถูกกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญหรือทันตแพทย์ก่อนการรักษาใด ๆ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening, รักษารากฟัน
Consultation
General check up N/C
Periodontal
Scaling and Polishing 900 - 2,000 THB
Root Planing / Deep Cleaning Start from 2,500 THB / quadrant
การฟอกสีฟัน
Zoom Whitening 9,900 THB
Cool Light Whitening 5,500 THB
Home Bleaching+Trays 4,500 THB
Veneer
Empress E.Max 13,000 THB
Empress Esthetic 12,000 THB
Composite Veneer 5,000 THB
Crown & Bridge
Porcelain fused to metal Standard: 12,000 THB
2% Gold: 17,000 THB
High Gold: 22,000 THB
All Ceramic Crown Zirconia Crown: 18,000 THB
Empress E.Max: 18,000 THB
Cerec Crown: 19,000 THB
Restoration
Composite Resin 1,000 THB/surface
Cerec Inlay-Onlay-Ceramic 8,000 - 15,000 THB
Inlay-Onlay-Gold 16,000 - 22,000 THB
Implant (Inc.Abutment and Crown)
Osstem 45,000 THB
Hiossen 55,000 THB
Nobel Biocare Active 70,000 THB
Straumann Roxolid SLA 75,000 THB
Bone Graft 15,000 - 30,000 THB
Sinus Lift 30,000 THB
Root Canal Tx.
1 Canal / Tooth 6,000-8,000 THB
2 Canal / Tooth 10,000 - 12,000 THB
3 Canal / Tooth 12,000 - 14,000 THB
4 Canal / Tooth 14,000 - 16,000 THB
X-Ray
Periapical / Bitewing 200 THB
Panoramic, Ceph, PA 1,000 THB
CT Scan / 3D 3,500 - 7,000 THB
Orthodontic
Traditional Metal Braces 35,000 - 65,000 THB
Fastbraces 69,000++ THB
Invisalign 90,000 - 200,000 THB
Tooth Extraction
Tooth Extraction 900 - 2,500 THB
Surgical Tooth Extraction 2,000 - 3,000 THB
Wisdom Tooth Extraction 1,500 - 2,500 THB
Impacted Tooth Surgery 2,500 - 8,000 THB
Embedded Tooth Surgery 6,000 - 10,000 THB
Laser Gingivectomy 3,000 - 15,000 THB
Crown Lengthening 5,000 - 15,000 THB