ค่ารักษาทางทันตกรรม

ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามสภาพฟันจริงและจะถูกกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญหรือทันตแพทย์ก่อนการรักษาใด ๆ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, จัด ฟัน invisalign, dental veneer, ทําฟันปลอมที่ไหนดี, filling teeth, invisalign, crowns dental, ฟันปลอม, ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว, teeth whitening, รักษารากฟัน
General check up - ตรวจฟัน N/C
Scaling and Polishing - ขูดหินปูน 900 - 2,000
Composite Filling - จัดฟัน  
1 surface , 1 ด้าน 1,000 - 1,500 / Tooth
2-3 surface / 2-3 ด้าน 1,500 - 3,000 / Tooth
4-5 surface / 4-5 ด้าน 3,000 - 4,000 / Tooth
Remove Amalagum / รื้ออะมันกัม 250 / Tooth
Space Closing / อุดฟันปิดช่องห่างระหว่างซี่ฟัน 2,000 - 2,500 / Tooth
Tooth Extraction / ถอนฟัน 900 - 2,500 / Tooth
Complicated Tooth Extraction / ถอนฟันโดยการผ่าตัด 2,000 - 3,000 / Tooth
Wisdom Tooth Extraction / ถอนฟันคุด 2,500 - 3,500 / Tooth
Impacted Tooth Surgery / ผ่าฟันคุด 3,500 - 8,000 / Tooth
Embeded Tooth Surgery / ผ่าตัดฟันฝังใต้กระดูก 6,000 - 10,000 / Tooth
Laser Gingivectomy / ตกแต่งเหงือกด้วยเลเซอร์ 3,000 - 15,00
Crown Lengthening / ศัลยกรรมร่นระดับกระดูก 5,000 - 15,000
Teeth Whitening / ฟอกฟันขาว  
Zoom WhiteSpeed Promotion 9,900
LED 5,500
Whitening Gel / น้ำยาฟอกสีฟัน 2,000
Whitening Tray / ถาดฟอกสีฟัน 3,000
Veneer / วีเนียร์  
Composite 4,000 - 5,000 / Tooth
E-Max / Lisi / Amber 13,000 / Tooth
Root Canal Treatment / รักษารากฟัน  
1 Canal/Tooth / 1 คลองรากฟัน 6,000 - 8,000 / Tooth
2 Canal/Tooth / 2 คลองรากฟัน 10,000 / Tooth
3 Canal/Tooth / 3 คลองรากฟัน 12,000 / Tooth
4 Canal/Tooth / 4 คลองรากฟัน 14,000 / Tooth
Root Planing / เกลารากฟัน 2,500 / quadrant
X-Ray / เอ็กซเรย์  
X-Ray Periapical ( PA ) 200
X-Ray Panoramic ( OPG ) 1,000
X-Ray Lateral Ceph 1,000
CT Scan 3,500 - 7,000
Post / เดือยฟัน 6,000 / Tooth
Ceramic Inlay-Onlay / ออนเลย์-อินเลย์ 15,000 - 18,000 / Tooth
Implant /รากเทียม 55,000 - 80,000 / Tooth
Bone Graft / ปลูกกระดูก 20,000-30,000 / area
Sinus lift / ปลูกกระดูกและแก้ไขตำแหน่งพื้นโพรงไซนัส 40,000-50,000 / side
Partial Denture  
- Acrylic Base 3,000
- Flexi Plastic Base 6,000
- Metal Base Framework 10,000
- ซีฟันปลอม 800 / Tooth
Full Mouth Denture  
- Acrylic Base 15,000 - 20000 / piece
- Flexi Plastic Base 20,000 - 25,000 / piece
- Metal Base Framework 25,000 / piece
Crown-Bridge  
Porcelain fused to metal  
- Standard 12,000 / Tooth
- Palladium 17,000 / Tooth
- Gold 22,000++ / Tooth
All ceramic  
- E-Max 18,000 / Tooth
- Zirconium 18,000 / Tooth
- Cerec 19,000 / Tooth
Orthodontic  
พิมพ์ฟัน / สแกนฟัน 1,500
Metal bracket 35,000 - 65,000
Fastbraces 69,000 - 120,000
Invisalign 90,000 - 200,000
Retainner 2,500 / piece
Fix Retainner 6,000 / piece
หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน 3,000 / piece
วัสดุเสริมด้านบดเคี้ยว เพื่อแก้ไขการสบฟัน 4,000 / piece