ทันตกรรมดิจิทัล

เครื่องสแกน Cerec CAD/CAM

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental crown, ceramic crown, porcelain crown, ceramic crown, same-day crown, one visit crown, what is a dental crown, crown dentists, dentist for crowns, crowns in teeth, dental veneers, ceramic veneers, porcelain veneers, dental veneers design, dental clinic Phuket, Phuket dental clinic, clinic dental, class one dental clinic, teeth filling, filling teeth, root canal

Cerec CAD/CAM

CEREC คือ นวัตกรรมล่าสุดที่ทันตแพทย์ใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเซรามิก เพื่อบูรณะฟันจนเสร็จภายในการนัดหมายเพียงครั้งเดียว โดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องสแกนดิจิทัล สแกนฟันในช่องปาก จากนั้นทำการออกแบบและผลิตชิ้นงานโดยระบบ CAD/CAM ซึ่งให้ความแม่นยำสูงและสร้างชิ้นงานได้เสมือนฟันธรรมชาติ มีคุณภาพและความแข็งแรงสูง

เทคโนโลยี CEREC ช่วยให้คนไข้ได้รับความสะดวกสบาย ไม่อึดอัดจากการพิมพ์ฟัน และยังช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องใส่วัสดุบูรณะชั่วคราวหลายสัปดาห์ขณรองานจากแลป สามารถแก้ไขรูปร่างฟันที่ไม่สวยงามและบูรณะฟันที่ผุ แตก หัก เสียหาย ด้วยชิ้นงาน วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ หรือครอบฟัน

ข้อดีของระบบเทคโนโลยีขั้นสูง CAD / CAM

 • ประหยัดเวลา (รักษาในครั้งเดียว) สามารถได้รับการบูรณะฟันที่เสียหายภายในวันเดียวของการนัดหมาย
 • เทคโนโลยี CAD สามารถแสดงผลฟันแบบดิจิทัลได้แม่นยำและง่ายโดยไม่ต้องพิมพ์ฟัน
 • ทันตแพทย์สามารถควบคุมขั้นตอนการออกแบบการบูรณะที่เหมาะสมให้คนไข้ได้อย่างสมบูรณ์

ทำไมต้องเป็น CEREC Crown

 • การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำทำให้ครอบฟันพอดีในครั้งแรกที่ทำมากกว่าการทำครอบฟันแบบเก่า
 • สามารถได้ใส่ครอบฟันภายในวันที่มารับการรักษา
 • ไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟันจำลองไปยังแลปและรอเป็นสัปดาห์เพื่อกลับมาใส่ครอบฟัน

ขั้นตอนในการรับการรักษา CEREC CROWN

 • ทันตแพทย์ทำการตรวจประเมินช่องปากอย่างละเอียดและให้แผนการรักษากับคนไข้ก่อนทำการรักษา
 • ทันตแพทย์ทำการกรอตกแต่งฟัน สแกนฟัน และออกแบบชิ้นงานเพื่อบูรณะฟัน
 • ทันตแพทย์และ ผู้ช่วยทันตแพทย์จะทำการเตรียมอุปกรณ์ที่เป็นบล็อกเซรามิก แล้วนำบล็อกนั้นไปยังเครื่อง CEREC milling เพื่อทำชิ้นงานบูรณะฟัน
 • เมื่อmilling เรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์ทำการใส่ชิ้นงานให้คนไข้

ข้อดีของ CEREC ที่น่าทึ่ง

 • บูรณะครอบฟันเป็นเซรามิกทั้งหมด
 • ไม่ต้องใส่ครอบฟันชั่วคราว
 • แม่นยำ แข็งแรง ทนทาน ดูใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 • ประหยัดเวลา เพราะสามารถใส่ครอบฟันได้ภายในวันเดียว
คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental crown, ceramic crown, porcelain crown, ceramic crown, same-day crown, one visit crown, what is a dental crown, crown dentists, dentist for crowns, crowns in teeth, dental veneers, ceramic veneers, porcelain veneers, dental veneers design, dental clinic Phuket, Phuket dental clinic, clinic dental, class one dental clinic, teeth filling, filling teeth, root canal