ทันตกรรมเอ็กซ์เรย์

การเอกซเรย์ฟัน เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมเกือบทุกการรักษา ในงานทันตกรรมจัดฟันนั้นทันตแพทย์ต้องรวบรวมข้อมูลจากทั้งการตรวจภายในช่องปากและภายนอกช่องปากแบบจำลองฟัน รวมถึงภาพรังสีเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ภาพรังสีสามารถบอกลักษณะของฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศีรษะและใบหน้า ซึ่งทันตแพทย์จะนำภาพรังสีเหล่านี้จะมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่ไม่สามารถพิจารณาได้จากการตรวจด้วยสายตาแต่เพียงภายนอก

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, เอกซเรย์ฟัน ราคา, เอกซเรย์ฟันคุด, เอกซเรย์ฟัน ที่ไหน, วิธีเอกซเรย์ฟัน, เอกซเรย์ฟันคุด ราคา, Dental x ray machine, dental x-ray คือ, Panoramic x ray, Dental x ray slideshare

การเอ็กซ์เรย์ประเภทต่าง ๆ

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, เอกซเรย์ฟัน ราคา, เอกซเรย์ฟันคุด, เอกซเรย์ฟัน ที่ไหน, วิธีเอกซเรย์ฟัน, เอกซเรย์ฟันคุด ราคา, Dental x ray machine, dental x-ray คือ, Panoramic x ray, Dental x ray slideshare

การเอ็กซ์เรย์ฟันเฉพาะซี่ (PA) - แสดงภาพของฟันทั้งซี่ตั้งแต่ตัวฟันจนถึงกระดูกที่พยุงฟัน

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, เอกซเรย์ฟัน ราคา, เอกซเรย์ฟันคุด, เอกซเรย์ฟัน ที่ไหน, วิธีเอกซเรย์ฟัน, เอกซเรย์ฟันคุด ราคา, Dental x ray machine, dental x-ray คือ, Panoramic x ray, Dental x ray slideshare

การเอ็กซ์เรย์แบบพาโนรามา (OPG) - แสดงภาพของฟัน กระดูกขากรรไกร โพรงจมูก ไซนัส และข้อต่อขากรรไกร มักนำมาใช้กับผู้ที่อาจจำเป็นต้องจัดฟัน หรือในกรณีที่ต้องการตรวจประเมินฟันและขากรรไกรทั้งหมด

คลินิกทันตกรรม,คลินิกจัดฟัน, คลินิก จัด ฟัน ภูเก็ต, คลินิกทำฟัน ภูเก็ต, dental clinic, dental clinic phuket, phuket dental clinic, dental clinic near me, เอกซเรย์ฟัน ราคา, เอกซเรย์ฟันคุด, เอกซเรย์ฟัน ที่ไหน, วิธีเอกซเรย์ฟัน, เอกซเรย์ฟันคุด ราคา, Dental x ray machine, dental x-ray คือ, Panoramic x ray, Dental x ray slideshare

ซีทีแสกน (CT Scan) - คือการถ่ายภาพรังสี 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรม และวินิจฉัยความผิดปกติของฟันและขากรรไกรได้อย่างแม่นยำที่สุด ทำให้วางแผนการรักษาได้ถูกต้อง และยังช่วยให้ทันตแพทย์ประเมิน และวางแผนรักษาการฝังรากฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี CT Scan สามารถช่วยกำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ ทันตแพทย์สามารถตรวจสอบ ประเมินกระดูกขากรรไกรของคนไข้ว่ามีความหนาแน่นพอหรือไม่ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

การเอ็กซ์เรย์ฟันกรามด้านใน - แสดงภาพของฟันซี่ในทั้งบนและล่าง ช่วยให้แพทย์มองเห็นด้านประชิดของฟันแต่ละซี่ มักใช้ในการวินิจฉัยฟันผุในด้านประชิดของฟัน

Lateral Cephalogram - เป็นการถ่ายภาพทางรังสีของฟันในทางตรง โดยให้รังสีผ่านจากทางด้านซ้าย มาสู่ทางด้านขวา เพื่อดูความผิดปกติของเหงือกและฟัน เป็นการถ่ายภาพทางรังสีของฟันในท่าด้านข้าง เพื่อดูความผิดปกติของเหงือกและฟัน

ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร หรือ Temporomandibular joint (TMJ) - เป็นข้อต่อระหว่างขากรรไกรบนและล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควร โดยข้อต่อนี้เป็นจุดที่มีความซับซ้อนมากที่สุดจุดหนึ่งในร่างกาย มีผลต่อการเคลื่อนไหวขากรรไกรล่างไปข้างหน้า หลัง และด้านข้าง ปัญหาใดๆ ก็ตามที่ระบบของอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกร ทำงานไม่ปกติ เราจะเรียกว่า ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ากระดูกขากรรไกรเรามีการเคลื่อนที่ หรือติดค้างในชั่วขณะซึ่งส่วนใหญ่มักจะหาสาเหตูไม่ได้

รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นมีอันตรายหรือไม่

รังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันคือรังสีเอกซ์ (X-ray) ซึ่งเป็นรังสีชนิดเดียวกับการเอกซเรย์ทางการแพทย์ ส่วนปริมาณรังสีที่ใช้ในการเอกซเรย์ฟันนั้นน้อยมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ใช้เอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามควรเอกซเรย์ฟันเท่าที่จำเป็นตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าสมควร ที่ AB Dental Studio ให้บริการเอ็กซเรย์ทางทันตกรรมทุกประเภท โดยเครื่องเอ็กซเรย์ที่ดีที่สุดจาก Dentsply Sirona Germany